دانشکده آموزش های الکترونیکی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
عنوان:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده
استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر عادل ساریخانی
نگارش:
علی بیرانوند
شهریور92

دانشکده آموزش های الکترونیکی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
عنوان:
نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر عادل ساریخانی
نگارش:
علی بیرانوند
شهریور92
تقدیم به؛
همسر مهربانم؛به پاس همه زحمات و صبر وشکیبایی اش؛ وفرزندان دلبندم.

تقدیرو تشکر؛

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود


دیدگاهتان را بنویسید